Tiesus laidininkas, kuriuo teka elektros srovė (kryptį ir srovės stiprį galima keisti), magnetinės indukcijos linijos. Vaizdą galima pasukti 180° kampu; Du laidai, kuriais teka srovė (kryptį galima keisti), jų sąveika; Iliustruota dešiniosios rankos taisyklė;
Laidų vija, kuria teka elektros srovė (srovės kryptį, stiprį, vijų skaičių galima keisti), magnetinės indukcijos linijos. Vaizdą galima pasukti 180° kampu; Iliustruota dešiniosios rankos taisyklė ritei;
Ritė, metalinis strypas, keičiasi srovės stipris kryptis, vijų skaičius. Yra galimybė pažiūrėti strypo vidinę sandarą, kai rite teka ir kai neteka srovė. Apačioje elektromagneto įvairūs daiktai (skirtingų medžiagų, masės);
Žemės rutulys, geografiniai, magnetiniai poliai, magnetinės indukcijos linijos, Saulės vėjas, jo sąveika su Žemės magnetiniu lauku, pašvaistės.
Rėmelis, kuriuo teka elektros srovė (stiprį, kryptį galima keisti) tarp nuolatinio magneto polių (galima sukeisti vietomis); Iliustruota kairiosios rankos taisyklė;
Nuolatinis magnetas, jo magnetinės indukcijos linijos, ritė su prie jos prijungtu galvanometru; Nuolatinis magnetas juda ritės atžvilgiu (greitį galima pakeisti). Judinant magnetui, ritėje indukuojasi srovė (rodyklytės ant ritės laidų), juda galvanometro rodyklės. Priklausomai nuo magneto judėjimo krypties, rodoma indukuotosios srovės kryptis bei jos sukurto magnetinio lauko indukcijos linijos. Aiškinama Lenco taisyklė. Vaizdą galima pasukti 90 laipsnių. Stebimas bandymas su aiškiai iliustruotomis srovės kryptimis bei magnetinėmis indukcijos linijomis. Iliustruojant elektromagnetinės indukcijos dėsnį, akcentuojamos sūkurinio elektrinio lauko linijos.
Ritė su prijungtu galvanometru. Nuolatinis magnetas (su pavaizduotomis magnetinės indukcijos linijomis) juda ritės atžvilgiu (greitį galima pakeisti). Judant magnetui, ritėje indukuojasi srovė (rodyklytės ant ritės laidų), juda galvanometro rodyklės. Priklausomai nuo magneto judėjimo krypties, rodoma indukuotosios srovės kryptis bei jos sukurto magnetinio lauko indukcijos linijos. Aiškinama Lenco taisyklė. Vaizdą galima pasukti 90 laipsnių. Stebimas bandymas su aiškiai iliustruotomis srovės kryptimis bei magnetinėmis indukcijos linijomis. Iliustruojant elektromagnetinės indukcijos dėsnį, akcentuojamos sūkurinio elektrinio lauko linijos.
Laidas, kurį galima judinti, magnetiniame lauke. Prijungtas galvanometras. Iliustruota dešiniosios rankos taisyklė.
Elektrinė grandinė iš lygiagrečiai sujungtų dviejų lempučių, viena lemputė nuosekliai sujungta su varžu, kita su rite (su geležine šerdimi). Šerdį galima ištraukti, o vijų skaičių – keisti. Grandinę įjungiant/išjungiant rodomos srovių kryptys (sąveika); Kita grandinė, kur lygiagrečiai sujungta lemputė su rite. Išjungus grandinę, rodoma srovės kryptis, o pakeitus ritės parametrus – lemputė perdega (rodomi srovės stipriai).
Generatorius: rėmelis sukasi magnetiniame lauke, jo sukimosi greitį galima reguliuoti. Rodoma nuolatinių magnetų indukcijos linijos bei indukuotosios srovės kryptis. Šalia rodomas srovės stiprio priklausomybės nuo laiko grafikas. Galima keisti nuolatinio magneto, rėmelio parametrus.
Dvi ritės, kurių vijų skaičių galima keisti. Įėjime ir išėjime rodoma įtampa (įėjime gali būti kelios fiksuotos įtampos).
Virpesių kontūras (kondensatorius ir ritė) su dviejų pozicijų jungikliu, leidžiančiu pakrauti kondensatorių. Galima keisti kondensatoriaus plokštelių plotą (keičiasi C) ir ritės vijų skaičių (keičiasi L). Sujungus virpesių kontūrą, pradeda tekėti srovė, kuri stiprėja palaipsniui, atvaizduojamas kaip vienos spalvos vektorius, o ritėje atsiranda priešingos krypties kitos spalvos vektorius. Kondensatoriui išsikrovus indukuotosios srovės kryptis pasikeičia, kondensatorius persikrauna. Šalia galima įjungti matematinę svyruoklę arba spyruoklę (rodomos jėgos); Apačioje ekrano galima įjungti grafiką, kurio x ašyje atidėtas laikas, o y galima pasirinkti: krūvį, srovę, įtampą, jėgą, greitį, pagreitį, koordinatę, kinetinę, potencinę, elektrinio bei magnetinio lukų energijas.
Virpesių kontūras prijungtas prie maitinimo šaltinio per triodą (tranzistorių) ir ritę. Aiškiai parodomos srovių kryptys, magnetinės indukcijos linijos apie rites.
Parodoma kaip dinamiški vienas kitam statmeni (persipynę) sūkuriniai elektrinis ir magnetinis laukai. Aukščiau aprašytas dinamiškas piešinys pavirsta į klasikinį trimatį grafiką (greitis, elektrinis, magnetinis laukai). Galima keisti amplitudę, dažnį, keičiasi bangos sklidimo greitis.
Virpesių kontūras, kondensatoriaus plokšteles galima maksimaliai nutolinti. Kuo toliau plokštelės – tuo daugiau išspinduliuojama; galima keisti dažnį ir stebėti išspinduliavimą. Išspinduliuotos skirtingo dažnio radijo bangos susitinka su kliūtimis tiesioginio matomumo zonoje, pasiekia horizontą, jonosferą.
Struktūrinė schema, akcentuojami pagrindiniai elementai, jų funkcijos, signalo kitimas, moduliacija.
Struktūrinė schema, akcentuojami pagrindiniai elementai, jų funkcijos, signalo kitimas. Galima keisti kondensatoriaus talpą. Vaizdžiai parodomi procesai antenoje, virpesių kontūre (akcentuojamas rezonanso momentas);
Kineskopo sandara (dvi poros kondensatoriaus plokštelių), elektronų pluošto judėjimas, vaizdą galima matyti iš šono ir iš priekio. Procesai sulėtinti tiek, kad galima stebėti vykstančius procesus.
Radiolokatoriaus antena, išsiunčianti / priimanti signalus (bangelė). Radiolokatoriaus ekranas. Galima keisti laukimo laiką, kūnai išsidėstę įvairiais atstumais.
<
>